Igor van Laere

De straatdokter treedt op een outreachende wijze direct in contact met mensen die een zwervend bestaan leiden, thuis- en dakloos zijn. Daardoor zijn zij in de positie om oplossingen te vinden voor de veelvuldige gezondheidsproblemen en de basis leggen voor de opvang en mogelijke plaatsing in een beschermd wonen-project.

Artsen en specialisten hebben nauwelijks oog voor kwetsbare groepen omdat zij leven in hun eigen microkosmos van hoogopgeleide en welstandige mensen

Igor van Laere illustreert de problematiek aan de hand van de case van Gerrit (42 jaar). Gerrit woont bij zijn moeder in. Hij is licht verstandelijk beperkt (IQ van 70), bezoekt een sociale werkvoorziening. Heeft als hobby’s het verzamelen van postzegels en computergames. Zijn zus komt regelmatig op bezoek. Dan overlijdt zijn moeder. Gerrit blijft alleen achter, schaft een nieuwe computer aan en bestelt veel bijzondere postzegels via internet. En hij gaat veel drinken. Zijn zus komt elke twee weken langs. Gerrit begint overlast te veroorzaken, harde muziek, hard schreeuwen, op rare tijdstippen. Buren klagen bij de politie en de gemeente dreigt de uitkering stop te zetten. De woningcorporatie stuurt een brief- huisuitzetting dreigt. Vier maanden later is Gerrit dakloos, heeft last van drukpijn in de bovenbuik, longgeluiden, zweren aan de voeten een te hoge bloeddruk, diarree en uitdrogingsverschijnselen.

De case van Gerrit laat zien hoe belangrijk het is om vroegsignalering te hebben. Waarom is in het geval van Gerrit bij het overlijden niemand op het idee gekomen om langs te komen en te kijken of Gerrit wel zelfstandig kan wonen? Waarom stuurt de corporatie alleen een brief in plaats van een huisbezoek? Zou de huisarts van de familie niet aan de bel hebben kunnen trekken? En hoe kan he mogelijk zijn dat we schulden zo hoog laten oplopen?

Eenzaamheid en schulden zijn de grootste gezondheidsproblemen van dak- en thuislozen

Igor van Laere ziet het Sociaal Medisch Outreach Team als één van de oplossingen. Inmiddels is er een Nederlandse straatdoktergroep die zich inzet voor toegankelijke sociale medische zorg voor dak- en thuisloze mensen. Maar ook heeft deze groep onderzoek gedaan naar doelgroep-profielen, een sociaal medische zorgkaart van Nederland en het benoemen van bouwstenen voor een toegankelijke en goede zorg. In 2018 wordt in Rotterdam een internationaal treffen georganiseerd: international street medicine (3-6 oktober).