De VNG was dinsdag 14 december te gast bij de gemeente Leeuwarderadeel in Friesland. Op het gemeentehuis in het mooie Stiens, even ten noorden van Leeuwarden, werd Ralph Pans gastvrij ontvangen door een groot gezelschap bestaande uit het voltallige college van B&W, vijf raadsleden, de gemeentesecretaris en raadsgriffier.

Vooraf had een beleidsmedewerker een aantal onderwerpen doorgegeven waarover Leeuwarderadeel van gedachten wilde wisselen met de VNG. Eén daarvan was het vraagstuk van schaalgrootte. Omdat Leeuwarderadeel te klein is om alles zelf te doen werkt de gemeente samen met drie andere gemeenten. 'Als een gemeente te klein is om alle zaken op te pakken, kun je kiezen tussen fuseren of samenwerken. Wij hebben gekozen voor samenwerking en daar zijn we tevreden over,'  vertelde burgemeester Ter Keurs. De bestuurders waren benieuwd naar ervaringen van andere gemeenten met samenwerkingsverbanden. Pans vertelde dat adviesbureau BMC daarvan onlangs een inventarisatie heeft gemaakt.  

Kan de VNG gemeentelijke samenwerking ondersteunen, bijvoorbeeld bij het initiëren van samenwerking of monitoren hoe het gaat, vroegen de bestuurders in Leeuwarderadeel. Pans reageerde dat dit nog geen structurele taak van de VNG is. 'Maar,' zei hij 'het is wel onze ambitie om die rol op ons te nemen. We onderzoeken nog hoe we die taak kunnen vormgeven.' 

Begin 2011 houdt de VNG vier regionale bijeenkomsten om het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten voor te bereiden. Daarbij komt ook de (VNG-ondersteuning van) samenwerking tussen gemeenten aan de orde.

Het bezoek aan Leeuwarderadeel werd afgesloten met een foto van het voltallige gezelschap onder toeziend oog van een bronzen Pieter Jelles Troelstra.