Leeuwarden zet vraagtekens bij het behoud van overzicht door de stapeling van de kortingen en taken die vanuit Den Haag naar gemeenten komen. Het rapport van de Commissie van Wijzen ‘Meer burger, minder bestuur’ is een welkom steuntje in de rug van de gemeente die wil groeien naar 100.000+. Directieraadvoorzitter Ralph Pans bezocht de gemeente op 15 maart 2011 samen met Daniël Kruithof.

In het huis van Thorbecke vormen de gemeenten de begane grond, waarbij de deur voor de burger altijd open moet staan. Dat is een visie die ook de gemeente Leeuwarden als leidraad heeft. Het is de plaats waar volgens de gemeente ‘het echte Hof’ staat. Naast een aantal gemeenschappelijke regelingen werkt de gemeente regionaal samen op het terrein van bedrijfsvoering en ICT. Het samenwerkingsmodel dat daarbij gekozen wordt, is afhankelijk van het soort taak.

Regio
Friesland denkt aan samenwerking in een vijf regio’s in de toekomst. De gemeenten kunnen de samenwerking dan met vastere regio-indelingen vormgeven. Voor de arbeidsmarkt werken gemeenten samen in drie regio’s. Mogelijk verandert dat in een, als de democratische ruimte blijft. Vooral de gemeentefinanciën, de decentralisaties, beleidsvrijheid en het bestuursakkoord waren onderwerp van discussie. De gemeente wil op de juiste schaal zich graag verder kunnen ontwikkelen tot eerste overheid maar de (nieuwe) taken en ambities wel waar kunnen maken.

Bestuursakkoord
Pans gaf aan dat op gebied van Jeugdzorg en de AWBZ goede voortgang te zien is voor de (financiering en beleidsvrijheid van de) decentralisaties. Ook het minimale toezicht lijkt goed geregeld. De uitvoeringskosten zijn nog een onderhandelingspunt. De Wet Werken naar Vermogen baart nog de meeste zorgen vooral op financieel gebied. Hier moet nog veel gebeuren vóór het afsluitende Overhedenoverleg dat gepland staat op 28 maart. Leeuwarden en VNG zijn het eens over het afvalfonds en het gegeven dat bedrijven en niet de gemeenten aangesproken moeten worden op de overbrugging van de rijksbijdrage in het fonds.

Ontvangst
Het voltallige college was aanwezig en later kwamen de fractievoorzitters en de gemeentesecretaris en- griffier. We kregen een korte rondleiding. De gevangeniscellen in het gemeentehuis worden nog steeds gebruikt constateerden we, maar nu voor een ander doel. Brrr, wat klein. Tijdens de uitstekende lunch ging Ralph in op de vraag over taakdifferentiatie. Je hoeft het niet zelf en niet overal hoeft het hetzelfde, maar dat is aan de gemeente, vindt de VNG. De gemeente gaf aan dat in deze tijd van bezuinigingen veel kleine stapjes ook een grote stap vormen en dat visievorming bijvoorbeeld op gebied van jeugd en jeugdzorg geen geld hoeft te kosten.

Toekomst
Ralph gaf aan dat het gemeentefonds nog steeds groei vertoont maar dat het per saldo tot 2015 rond 0 zal uitkomen vanwege prijsstijging en mogelijk pensioenbijdragen. Het gesprek ging verder in informerende sfeer over de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting van de provincie Friesland.

Ralph Pans bezocht Leeuwarden op dinsdag 15 maart 2011