Steeds meer gemeenten gaan werken met kantoortuinen. Soms betekent dat zelfs dat er geen aparte spreekkamers meer beschikbaar zijn voor leerplichtgesprekken, zelfs niet voor verhoren door een leerplichtambtenaar.

De VNG én het Openbaar Ministerie vinden dit geen goede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat elke jeugdige in vrijheid en veiligheid een verklaring kan afleggen, waarbij zijn of haar privacy ten volle wordt gerespecteerd.