v.l.n.r. Pieter-Jaap Aalbersberg, Bram van Hemmen, Heleen Rutgers, Gertrude van den Brink, Onno Hoes, Toon Walravens, Joke van der Meulen, Hanneke Schoenmakers, Bert Frings, Henk van Dijk, Wouter Teer.

Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie

"We hebben grote stappen gezet door gezamenlijk te leren denken en handelen vanuit een gedeeld perspectief waarin de leefwereld van de persoon centraal staat. Als politie zien wij vaak waar het goed gaat of beter kan. Dit zullen wij blijven inbrengen."

Bram van Hemmen, burgemeester Sliedrecht

“Ik ben tevreden als er een beweging op gang komt waarbij de systeemwereld dienend wordt aan de leefwereld van mensen met verward gedrag. Als we een begin hebben gemaakt met het kijken naar wat nodig is, in plaats van wat past in het systeem.”

Heleen Rutgers, plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie

“Via een gezamenlijke persoonsgerichte aanpak ervoor zorgen dat we niet alleen straffen, maar ook gedragsverandering stimuleren en de juiste zorginterventies bijdragen. Voor een goedwerkende lokale aanpak zijn bestuurlijke afspraken hard nodig.”

Gertrude van den Brink, lid bestuur VGN, voorzitter raad van bestuur Middin

“We hebben wat bereikt, als de samenleving begrip heeft en ruimte biedt voor sociaal kwetsbare mensen, vanuit het vertrouwen dat professionele instanties klaarstaan en handelen waar nodig.”

Onno Hoes, voorzitter Schakelteam

“De problematiek van mensen met verward gedrag vraagt om een fundamentele verandering. De menselijke maat moet terug. Maar dat geldt ook voor de betrokkenheid van de samenleving bij het wel en wee van buren, vrienden en familieleden.”

Toon Walravens, cliëntperspectief


“Een sluitende aanpak, is dat mogelijk? Maximaal optimaliseren zeker wel!”

Joke van der Meulen, familieperspectief

“Er is veel aandacht voor het moment van de crisis, terwijl een goede begeleiding op allerlei levensterreinen -zoals een fijne woonplek en zinvolle dagbesteding- een volgende crisis kan voorkomen. Daar moet de nadruk liggen.”

Hanneke Schoenmakers, beleidscoördinator Coöperatie VGZ

“Wat zou het een stap zijn, als we kunnen stoppen met discussies over wie wat doet en wie financieel bijdraagt of dat zou moeten doen. Dan kunnen mensen met verward gedrag en hun omgeving snel passende ondersteuning en zorg krijgen.”

Bert Frings, wethouder portefeuille Zorg & Welzijn, gemeente Nijmegen

“Ik ben tevreden als de cliëntenbeweging het eens is met de stelling dat er inmiddels veel in gang is gezet en er goede hoop is op structurele oplossingen.”

Henk van Dijk, voorzitter landelijk politieplatform verwarde personen, Nationale Politie

“Volhouden en doorpakken, met het oog op mensen met verward gedrag, met de kracht van familie en naasten, met professionals die ruimte nemen en krijgen en bestuurders die gaan voor ontschotting, preventie en vroegsignalering.”

Wouter Teer, directeur Behandelzaken Rivierduinen Duin- en Bollenstreek/Leiden

“Ik ben tevreden als preventie en zorg voor mensen met verward gedrag aantoonbaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeenten, zorg en politie.”