Het aanjaagteam Verwarde Personen werd gevormd door mensen die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de problematiek.

Het team staat onder voorzitterschap van:

 • Mevrouw Mr. Drs. L.W.E. Spies
  Als burgemeester heb ik soms te maken met schrijnende situaties rondom personen met verward gedrag. Bijvoorbeeld een 85-jarige vader, die al heel lang voor zijn inwonende zoon met  psychiatrische klachten zorgt. Op enig moment slaan bij hem de stoppen door. Ik ben er van overtuigd dat als wij met elkaar – buren, huisarts, wijkteam- eerder naar hen hadden gekeken, we hadden kunnen voorkomen dat de situatie verergerde. Daarom ben ik voorzitter van het aanjaagteam Verwarde Personen geworden toen ik daarvoor benaderd werd.

Overige leden zijn:

 • De heer P.J. Aalbersberg (politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie)
  en de heer H. van Dijk (voorzitter van het platform verwarde personen)
 • De heer drs. E.C.J.E. Czyzewski
  (voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes)
 • De heer drs. L.C.M. Frings
  (wethouder Zorg, Welzijn, Nijmegen)
 • De heer L. van Leersum
  (vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief)
 • Mevrouw drs. A.J.M.H. Mateijsen
  (senior manager Inkoop Noord-West Nederland Zilveren Kruis)
 • Mevrouw Mr. H.G.M. Rutgers
  (plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie)