De gemeente Lansingerland is onder meer de tweede glastuinbouwgemeente van Nederland, een groeigemeente en heeft een sterke oriëntatie op en een goede verbinding met Rotterdam en Den Haag. Het is ook een veilige gemeente want Lansingerland is koploper in het terugdringen van het aantal vernielingen (-47%). Ralph Pans bezocht de gemeente op 30 augustus 2011.

Missing media.

De huidige economische situatie zorgt ervoor dat de gemeente met haar grondexploitatie (veelal op basis van bouwclaimafspraken) steeds meer in grote financiële problemen komt. Zij hebben een beroep gedaan op de Tweede Kamer want deze gronden zijn aangekocht vanwege een Vinexopgave vanuit het Rijk.

Groensubsidies
Door het wegvallen van de ILG-gelden en de stagnatie van Europese subsidies dreigt hier een financieel probleem. De gemeente geeft aan dit te kunnen becijferen wat het de gemeente kost. De VNG zal ook bij andere gemeenten nagaan wat de financiële consequenties zijn.

VNG
De VNG is er volgens de gemeente nog niet in geslaagd om een aansprekend en herkenbaar product voor raadsleden te ontwikkelen. De gemeente waardeert de VNG-bijeenkomsten wel positief, de kwaliteit is goed en er zit veel know-how bij de VNG. Er is brede waardering voor de informatievoorziening al is het niet makkelijk om een VNG-medewerker persoonlijk te spreken te krijgen.