Het opstellen van een crisiskaart helpt mensen die risico lopen om inzicht te krijgen in hun eigen herstel én om zelf de regie te houden op het moment dat het mis gaat.

De grote kracht is dat de kaart altijd opgesteld wordt vanuit het perspectief van de cliënt.

Preventieve werking

De kaart heeft ook een preventieve werking; crisis komen minder voor en als er zich toch een crisis voordoet is die vaak minder heftig.

Ik heb altijd de regie over mijn leven, ook als men mij even niet begrijpt

Ondersteuning bij het opstellen

De crisiskaart kent al heel wat landelijke bekendheid en op diverse plaatsen ontstaan initiatieven om mensen te helpen bij het opstellen van de kaart. Voor de verdere uitrol wordt dan ook aangehaakt bij al bestaande initiatieven. Waar nodig worden relevante organisaties gezocht om de ondersteuning op te pakken.

Het uiteindelijke doel is een landelijk netwerk van organisaties waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het opstellen van een crisiskaart.

Het klantperspectief laten we niet los, de crisiskaart mag functioneren als zelfbepaling.

Financiering

Er wordt gezocht naar landelijke en lokale financieringsmogelijkheden voor ondersteuning bij het opstellen en voor het registreren en onderhouden van de crisiskaart.

Meer informatie

Het project is een initiatief van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, Stichting Crisiskaart Nederland en MIND. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider:

Zie ook

 

De quotes zijn afkomstig uit het stuurgroep overleg