Voor het overleg tussen gemeenten en lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is er een lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC), vanaf 2021 AAC-DO

De LAAC/ AAC-DO geeft advies of doet een bindende uitspraak naar aanleiding van de aanvragen die haar door cao partijen of deelnemers van het lokaal overleg worden voorgelegd, mits het reglement van het desbetreffende lokaal overleg in die mogelijkheid voorziet.

Zowel gemeenten, provincies, waterschappen en aangesloten instellingen (WSGO, VWVW) kunnen een verzoek voor advies of arbitrage voorleggen aan de LAAC/AAC-DO.

Samenstelling commissie

De commissie is samengesteld uit een voorzitter en leden die op voordracht van het LOGA, het Interprovinciaal Overleg en de centrales voor overheidspersoneel zijn benoemd. 

Aansluiting

Indien uw lokale reglement voorziet in de mogelijkheid om de LAAC om advies of een bindende uitspraak te vragen, is het niet langer meer nodig om via de VNG een aansluiting te verzorgen.

U kunt uw verzoek om advies of arbitrage sturen naar LAAC@vng.nl. In de CAO gemeenten treft u een voorbeeld aan van een lokaal reglement die voorziet in de mogelijkheid om de LAAC te benaderen, zie bijlage 2 ‘Voorbeeldreglement Overleg met Vakbonden’

Indien u geen volger bent van de cao gemeenten (provincies, waterschappen) of CAO SGO (samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) is het wel noodzakelijk om een aansluiting te verzorgen via de VNG. U zal in uw reglement de mogelijkheid moeten opnemen om van de diensten van het LAAC gebruik te kunnen maken. Daarnaast moet u uw contactgegevens opsturen naar LAAC@vng.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de LAAC/AAC-DO kunt u contact opnemen door te mailen naar LAAC@vng.nl, of te bellen met het College voor Arbeidszaken, tel. 070-373 8393.