Voor het overleg tussen gemeenten en lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is er een lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC), vanaf 2021 AAC-DO

De LAAC/ AAC-DO geeft advies of doet een bindende uitspraak naar aanleiding van de aanvragen die haar door cao partijen of deelnemers van het lokaal overleg worden voorgelegd, mits het reglement van het desbetreffende lokaal overleg in die mogelijkheid voorziet.

Zowel gemeenten, provincies, waterschappen en aangesloten instellingen (WSGO, VWVW) kunnen een verzoek voor advies of arbitrage voorleggen aan de LAAC/AAC-DO.

Samenstelling commissie

De commissie is samengesteld uit een voorzitter en leden die op voordracht van het LOGA, het Interprovinciaal Overleg en de centrales voor overheidspersoneel zijn benoemd. 

Aansluiting

De kosten van aanvragen voor advies door een werkgever en voor arbitrage (bindend advies) zijn voor de werkgever. Bij advies op aanvraag van de bonden zijn de kosten voor de bonden. De structurele bureaukosten worden door de VNG gedragen. 

Voor meer informatie of vragen over de LAAC/AAC-DO kunt u contact opnemen door te mailen naar LAAC@vng.nl, of te bellen met het College voor Arbeidszaken, tel. 070-373 8393.