Voor het overleg tussen gemeenten en  lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is een lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) ingesteld.

De LAAC kan advies uitbrengen of een bindende uitspraak doen in gevallen waarin het lokaal georganiseerd overleg niet tot de verplichte overeenstemming kan komen. De gemeente dient dan wel te zijn aangesloten bij de LAAC. De bepalingen over de LAAC zijn te vinden in de artikelen 12:3:1 en verder van de CAR-UWO.

De LAAC is ook werkzaam voor andere vormen van georganiseerd overleg/overleg tussen werknemers en werkgevers voor iedere organisaties die de CARUWO volgt én aangesloten is bij de LAAC.

De commissie is samengesteld uit een voorzitter en leden die op voordracht van het College voor Arbeidszaken, het Interprovinciaal Overleg en de centrales voor overheidspersoneel zijn benoemd. Er wordt gemiddeld een à twee maal per jaar een beroep op de LAAC gedaan.

Aansluiting
Aansluiting bij de LAAC is (sinds 2002) kosteloos. De kosten van een uitspraak of advies komen voor rekening van de gemeente die daarom verzocht heeft. De structurele bureaukosten worden door de VNG gedragen. Aansluiting bij de LAAC vindt plaats via het College voor Arbeidszaken door een mail te sturen naar LAAC@vng.nl.

Voor telefonische inlichtingen over de LAAC kunt u bellen met het College voor Arbeidszaken, tel. 070-3738393.