Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb) ingezet worden. Het LET-Jb is alleen voor medewerkers van GI's. 

  • Het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb) is een team van Jeugdbeschermers dat met veiligheidsmaatregelen vanuit een beschermde positie wordt ingezet om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen. 
  • Het gaat om kinderen in extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de Jeugdbeschermers in gevaar komt. Het is van belang dat we de kinderen van deze doelgroep beter bereiken én de veiligheid van Jeugdbeschermers goed waarborgen.

In de factsheet hieronder krijgt u informatie over de werkwijze, inzet en bekostiging van het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb).