Bij een uitstekende werklunch met het college en de gemeentesecretaris van Krimpen aan den IJssel bespraken we belangrijke zaken.

Zo bleek de gemeente oprecht bezorgd over de toekomstige contributiekorting voor de VNG. De gemeente vindt het contributievoorstel van de VNG realistisch en vindt het jammer dat het anders is afgelopen. De gemeente informeert naar de gevolgen. Sandra Korthuis geeft aan dat er zeker gevolgen zijn voor de taken van de VNG. Die worden met het VNG-bestuur nog besproken.

Leden bepalen koers
Krimpen aan den IJssel zit formeel nog in een herindelingsproces en had op Thorbecke 2.0 geanticipeerd. De plotselinge ommezwaai die bleek bij de BALV in Utrecht heeft de gemeente dan ook enigszins verbaasd. Sandra Korthuis merkt op dat de leden van de VNG uiteindelijk in meerderheid de koers van de VNG bepalen, ook op dit punt.

Ouderen
De gemeente heeft veel aandacht voor de activering van ouderen. De burgers van Krimpen hebben onderling veel sociale contacten door een rijk verenigingsleven. Maar daarbij schiet het onderlinge contact met de naaste buren er wel eens bij in. Het college wil ook dat contact graag meer stimuleren.