Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Op deze pagina lees je meer over de invulling van het koplopersprogramma.

Begin 2018: selectie van koplopergemeenten

In 2018 zochten we samen met de Alliantie VN-verdrag (de bestuurlijke partner voor de vertegenwoordiging van mensen met een beperking) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. En die hebben we gevonden.

De 25 gemeenten hebben zichzelf aangemeld, of zijn aangemeld door hun inwoners. Na een check door de Alliantie bij hun achterban, zijn de koplopers in april 2018 benoemd.

Koplopers zijn nog niet klaar

In de koplopergemeenten staan de belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda, is er een innoverende aanpak en dragen initiatieven bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent niet dat het werk in de gemeente gedaan is.

Juist de koplopers zijn zich er van bewust dat er nog een (lange) weg te gaan is. Zij vormen een netwerk dat van elkaar wil leren en samen stappen wil zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook dragen zij het belang van het VN-Verdrag uit, zowel binnen de eigen organisatie, als naar de inwoners en over de gemeentegrenzen heen.

Even voorstellen

Aan de hand van een serie posters stellen de vijfentwintig koplopers zich voor: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen (sinds 2019 West Betuwe), Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meierijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle.

Zie ook

Netwerk voor gemeenten die voorop lopen, maar er nog niet zijn

In de vooroplopende gemeenten staan de belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda, is er een innoverende aanpak en dragen initiatieven bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent niet dat het werk in de gemeente gedaan is.

Juist de koplopers zijn zich er van bewust dat er nog een (lange) weg te gaan is. Zij vormen een netwerk dat van elkaar wil leren en samen stappen wil zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook dragen zij het belang van het VN-Verdrag uit, zowel binnen de eigen organisatie, als naar de inwoners en over de gemeentegrenzen heen.

Manifest Iedereen doet mee!

Tijdens de kick-off van het programma Iedereen doet mee! op 14 juni 2018 hebben de koplopers het door henzelf opgestelde manifest ondertekend en gepresenteerd. Daarmee geven zij aan waar ze voor staan, waar ze voor gaan en wat ze willen bereiken.

Lees het manifest via de volgende link: Manifest 'Iedereen doet mee'. Vanaf maart 2019 kunnen gemeenten zich aansluiten bij het Koplopersnetwerk door het manifest te ondertekenen. Lees hier meer over de aanmelding.

Filmpje Startdag Koplopergemeenten VN-verdrag

De 25 gemeenten die meedoen aan het VNG-koplopersproject voor het VN-verdrag Handicap ondertekenden op 14 juni het manifest 'Iedereen doet mee!' Minister Hugo de Jonge (VWS) en Illya Soffer, directeur van Ieder(in) zetten ter aanmoediging als eersten hun handtekening onder het manifest.