Foto: Erald van der Aa

Als eerste gemeente is Breda gestart met een Raad van Kinderen. Dat is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF) die de denkkracht van kinderen en hun rol als ‘change agent’ wil betrekken bij besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken. Wethouder Miriam Haagh (PvdA, op de foto voor het schoolbord) wil met de Raad van Kinderen de stem van basisschoolkinderen laten meewegen bij het maken van gemeentelijke beleidskeuzes. De Bredase raad wordt gevormd door leerlingen uit groep 7 en 8 van de John F. Kennedyschool. Zij gaan nu aan de slag met het thema armoede en presenteren op 20 mei hun ideeën. Prinses Laurentien, de oprichter van MCF, is er dan bij.