De gemeente heeft de regie over de aanpak, maar werkt daarbij wel nauw samen met haar eigen ketenpartners. Samen zorgen zij voor een sluitende aanpak en een passend ondersteuningsaanbod voor personen met verward gedrag.

Hieronder vindt u een aantal landelijke en koepelorganisaties waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast wordt er samengewerkt met huisartsen en zorgverzekeraars.