Gemeenten organiseren de decentralisaties in het sociaal domein op hun eigen manier. Vaak met sociale wijkteams of andere vormen van integrale teams. Zo’n team kan in opdracht van de gemeente werken of in dienst zijn van de gemeente. De basisgedachte achter de teams is dat een betere samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines, onder regie van gemeenten, leidt tot effectievere en efficiëntere dienstverlening aan burgers.

De VNG biedt extra ondersteuning aan inkopers in het sociaal domein, programmamanagers 3D en aan (lijn)managers en adviseurs die zich bezig houden met de HR aspecten van de decentralisaties. Zo ondersteunde het programma sociale teams tot 1 juli 2015 beleidsmakers en professionals bij het inrichten van  sociale teams hierbij. Rode draad in de ondersteuning is dat de VNG gemeenten en professionals stimuleert gezamenlijk op te trekken en te leren van elkaars kennis, ervaring en inzichten.

Terug naar Gemeentelijke organisatie in beweging >>