27 september in Eerste Kamer

Na een voorbereiding in twee schriftelijke rondes, begon de plenaire behandeling door de Eerste Kamer op 22 september 2015 met een eerste termijn van de kant van de Kamer. Op dinsdag 27 september 2016 wordt in de Eerste Kamer de plenaire behandeling voortgezet van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Het is een initiatiefwetsvoorstel dat is ingediend door D66 en CDA.

De Tweede Kamer stemde 4 februari 2014 met grote meerderheid in met het initiatiefvoorstel (D66 en CDA) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt.

Meer informatie