Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op deze webpagina vindt u relevante uitspraken over de Jeugdwet. De uitspraken kunnen dienen als leermomenten voor gemeenten om, waar nodig, de uitvoering van de wet aan te passen.