Johan Kruithof is wethouder in Apeldoorn en werd geïnterviewd tijdens de VNG-Bestuurdersdag (najaar 2014).

‘Met twee bijeenkomsten hebben we het afgelopen jaar in Apeldoorn afgetast hoe we de ideeën van onze inwoners met betrekking tot de toekomst van de stad kunnen leren kennen en hen daar een rol in kunnen geven. Vorig jaar november organiseerden we als gemeente voor het eerst een zogenoemde ‘trendconferentie’. Knappe koppen op het gebied van marketing, toerisme en stedelijke ontwikkeling schetsten hoe we als gemeente kunnen omgaan met zaken als binnenstadsproblemen, krimp, vergrijzing en zorg voor elkaar.

Het vervolg op deze bijeenkomst was een Toekomstfestival. Midden in een park, in verschillende tenten, konden ondernemers, wijkraden, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van het onderwijs, jongeren en groepen burgers, op thema’s hun gedachten over de toekomst van de stad met ons als bestuur delen.

De uitkomsten waren misschien niet spectaculair, maar soms wel bruikbaar en direct uit te voeren. Zo wil een groep ondernemers bij het station een billboard plaatsen van 8 x 4 meter, waarop de voorzieningen in de stad aangegeven staan. Van ons mogen ze en we vallen hen niet lastig met flauwiteiten en zaken als precario. Een ander idee dat zo uitgevoerd kan worden, is het aanleggen en laten onderhouden van moestuinen door het onderwijs. Deze voorbeelden zijn misschien niet wereldschokkend, maar het zijn quick wins die de leefbaarheid en de samenleving ten goede komen en de lokale democratie versterken.’