Doel:
Jeugdzorgorganisaties voeren onder andere de geïndiceerde jeugdzorg uit.

Aantal organisaties:  
65

Bestaan sinds:
-

Werkgebieden:
Locaties van de jeugdorganisaties vormen vaak een regionale functie. Een aantal instellingen hebben een duidelijke landelijke functie, bijvoorbeeld de William Schrikker Groep, SGJ

Regeling van toepassing op de taken van de organisatie:
Wet op de Jeugdzorg

Financiën
Wie stelt het budget beschikbaar:

Provincie, Zorgverzekering

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:
AWBZ, Zorgverzekeringswet

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:
-