Jeffrey Rouwenhorst is raadslid Leefbaar Haaksbergen en werd geïnterviewd tijdens de VNG-Bestuurdersdag (najaar 2014)

‘In Twente zit het noaberschap vanouds verankerd in de gemeenschap. Oorspronkelijk een vorm van burenhulp op allerlei leefgebieden, die onontbeerlijk was voor bewoners en dorpen zonder goede publieke voorzieningen. Burgerparticipatie is er dus in zekere zin altijd geweest, alleen heette het vroeger niet zo.

Via onze Wmo-cliëntenraad geeft onze gemeente daar in zekere zin al invulling aan. Maar een stap verder gaan, overheidsparticipatie dus, heeft bij ons nog niet echt aandacht gekregen. Voor ons als raadsleden betekent overheidsparticipatie misschien dat er iets verandert aan onze volksvertegenwoordigende rol. Ik denk dat het neerkomt op nog beter kijken en luisteren naar wat inwoners en initiatiefnemers willen en dat ondersteunen. En af en toe op je handen durven zitten.

Het zal nog best ingewikkeld zijn daar een goede balans in te vinden. Als burgers zelf de ruimte krijgen voor initiatieven, moet je als volksvertegenwoordiger soms een stapje terugdoen.’