Visie Dienstverlening

Gemeentelijke visie ‘Dienstverlening draait om mensen’
In ‘Dienstverlening draait om mensen’ zetten gemeenten hun strategie uiteen, om richting 2020 aan goede en passende dienstverlening te werken. Hierbij wordt de visie Jorritsma voor 2015 herijkt, wordt ingezet op ‘de basis op orde’ (versnellen en versterken van de uitvoering van de visie Jorritsma) en worden noodzakelijke extra inspanningen ten behoeve van het toekomstbeeld 2020 benoemd.
Die toekomst is vandaag al begonnen. Met name de technologische ontwikkelingen maken dat een aantal toekomstbeelden ook vandaag al werkelijkheid is. Het is dus niet de vraag of maar hoe de overheid hier bij aan moet haken.

Overheidsbrede visie ‘Dienstverlening: samen doen’
De gemeentelijke visie op dienstverlening heeft de basis gevormd voor de overheidsbrede visie op dienstverlening, ‘Dienstverlening: samen doen’. Deze visie is vastgesteld door de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en i-Overheid (VNG, Ministerie van BZK en uitvoeringsorganisaties verenigd in de Manifestgroep).

14+netnummer

Met het 14+netnummer is één telefonische ingang voor gemeenten gerealiseerd. Elke inwoner in Nederland kan met dit nummer gemakkelijk zijn gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Zo belt u de gemeente Olst-Wijhe op 14 0570 en de gemeente Amsterdam op 14 020. 

Uit recent onderzoek blijkt dat het telefoniekanaal als verbinding tussen burgers en hun gemeenten belangrijk blijft. In 2014 is 99% van alle gemeenten aangesloten op het 14+netnummer en zijn er meer dan 10 miljoen gesprekken via dit nummer gevoerd.
Voor meer informatie zie kinggemeenten.nl

eHerkenning

eHerkenning is het authenticatiemiddel om als bedrijf digitaal zaken te doen met de overheid. Dankzij authenticatie met bijvoorbeeld een sms of een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, hebben bedrijven niet meer een verzameling van inlogcodes, wachtwoorden of meerdere sets aanmeldgegevens nodig voor afzonderlijke overheidsorganisaties. Eén keer aanmelden met een zelf gekozen eHerkenningsmiddel is voldoende.

MijnOverheid

Berichtenbox
De Berichtenbox is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers. Burgers kunnen de berichten met hun DigiD inzien, bijvoorbeeld de belastingaanslag of een herinnering voor het verlengen van een paspoort. Nu krijgen ze deze informatie nog vaak via papieren post.

De Berichtenbox kan gebruikt worden als formeel alternatief voor fysieke post - inclusief berichten met rechtsgevolgen. Dit in tegenstelling tot e-mailberichten, want post in de Berichtenbox heeft namelijk dezelfde juridische waarde als papieren post.

Digitale Toolkit
MijnOverheid heeft een digitale toolkit ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken om burgers te informeren over MijnOverheid. De toolkit bevat onder andere achtergrond teksten, een brochure, banners en een instructiefilmpje over het activeren van MijnOverheid. De toolkit vindt u op de website van MijnOverheid.

Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen vormen de basis voor toegankelijke, vindbare en kwalitatieve overheidswebsites. Zowel voor het ontwerpen en bouwen van websites, als voor het beheer van de website en content. Zo schrijven de richtlijnen voor dat hyperlinks duidelijk te onderscheiden moeten zijn van tekst en dat adressen van pagina’s (URL) leesbaar moeten zijn. Per 1 januari 2015 moeten overheidswebsites voldoen aan de volledige set aan Webrichtlijnen. Als gemeente mag u hierbij zelf kiezen of u gebruik maakt van Webrichtlijnen versie 2 of de verouderde Webrichtlijnen versie 1. Wanneer u van de Webrichtlijnen afwijkt dient u deze keuze toe te lichten volgens het ‘past toe of leg uit’-principe.