Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere gemeenteambtenaar naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015.

Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker.

U krijgt meer zeggenschap over uw geld en kunt nu keuzes maken die passen bij uw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Met de toolkit IKB leggen we uit met een filmpje, brochure en rekenvoorbeelden wat het IKB voor gemeente-ambtenaren betekent.

Deze toolkit bestaat uit de volgende onderdelen: