Iedere gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). In deze toolkit leggen we uit wat het IKB voor medewerkers betekent.

Bekijk hoe het IKB is opgebouwd en wat de mogelijkheden zijn. 

Meer informatie