Interessante literatuur (7 bijlagen)

Onderzoeksrapport Sociaal en fysiek verbonden, de methodiek van relationeel kijken, checklist herstucturering en meer...

 • Sociaal en fysiek verbonden, het geheim van het hoe
  (onderzoeksrapport door Karin Doms, KEI, pdf)
  Hoe doe je dat, een sociaal-fysieke wijkaanpak? Daarop geven de G27 en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing een antwoord. In deze publicatie worden drie wijkaanpakken beschreven (Emmen Revisted, Oud-Krispijn in Dordrecht en de Rivierenwijk in Deventer) en gekoppeld aan een analyse van de bestaande literatuur over dit onderwerp.
  De conclusie van dit onderzoekstraject, is dat er geen sprake is van één beste aanpak, of van één checklist van ‘things to do’. Wel zijn er een aantal constanten te benoemen over het proces van sociaal-fysieke wijkaanpak:
  een heldere organisatievorm zorgt voor legitimiteit; randvoorwaarden voor de financiering moeten worden bepaald op basis van de inhoud; de methode moet procesgericht zijn met een grote rol voor bewoners, en het succes wordt uiteindelijk bepaald door de persoonlijkheid, durf en competenties van mensen
  Het rapport eindigt met aanbevelingen die bijdragen aan deze constanten en een heldere profielschets van de hedendaagse wijkprofessional.
  (bron: http://www.kei-centrum.nl/view.cfm page_id=1893&item_type=nieuws&item_id=2981)

 • Sociaal en fysiek in cohesie: de methodiek van relationeel kijken
  (Vitale Stad, pdf)

 • Checklist Herstructurering
  (NEPROM, pdf)

 • Publicaties van Klaas Mulder
  Interactieve beleidsvorming: minder maar beter
  - Kadernotitie Beter Betrokken (pdf)
  - Toolkit Interactieve Werkvormen (pdf)

 • Een geslaagde Randstad, sociale agenda Randstad 2040
  In opdracht van ministerie van VROM, maart 2007 (via website VROM)

 • Beter Leven in Betere Wijken
  De sociale opgave in de stedelijke vernieuwing, themabrochure Min. van VROM 2006 (via website VROM)