Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 8 - Passende ondersteuning, zorg en straf

Passend betekent aansluitend bij de persoonlijke situatie. Maatwerk voor de unieke persoon, die ondersteuning of zorg nodig heeft.

Zorg waarbij ook rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie, met de achtergrond van mensen, zoals etniciteit. Maar ook met het belang en bescherming van de samenleving. Zorg hoeft niet altijd voor alle doelgroepen hetzelfde te zijn.

Aanjaagteamlid Bert Frings was de workshopleider van de werkplaats. Luuk Krol van het Passion en Joost à Campo van de afdeling Transforensische psychiatrie van ggz-instelling Mondriaan deelden hun ervaringen uit de praktijk met zo’n 15 deelnemers.

Transforensische psychiatrie

Op de afdeling Transforensische psychiatrie krijgen patiënten die door hun stoornis risicovol gedrag vertonen maar waartegen geen aangifte is gedaan dezelfde behandeling als forensische patiënten die wel in een justitieel traject zitten. Belangrijke vraag aan Joost bij deze aanpak was hoe het geregeld is met de financiering. De financiering voor beide groepen verloopt namelijk via verschillende lijnen. Hierin moet je creatief zijn!

Het Passion

Het Passion is een time-outvoorziening in de achterhoek waar vierentwintig uur per dag aan dak- en thuislozen een tijdelijke rustperiode wordt geboden. Een mooi initiatief waar de mens ook echt centraal staat.