Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 6 - Toeleiding

Toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning, gebeurt vanuit een passende, persoonsgerichte aanpak en financiƫle drempels zijn zo laag mogelijk. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam vertellen meer over hun aanpak voor onverzekerden en randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan om daartoe te komen.

Onverzekerdheid en randvoorwaarden

In deze werkplaats vertelde Anouk Matijsen, lid van het aanjaagteam verwarde personen, over de bouwstenen van het aanjaagteam en bouwsteen 6, toeleiding, in het bijzonder.

Rotterdamse aanpak
Henk Visser, beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam vertelde eerst over de subsidieregeling voor onverzekerden van het ministerie van VWS en vervolgens over de aanpak onverzekerden in Rotterdam. Rotterdam zet in op een drietal acties om onverzekerheid aan te pakken en de toegang tot de zorg te verbeteren:

  • de uitbreiding van de mogelijkheid van inschrijving op een tijdelijk gemeentelijk briefadres
  • het actief traceren, inschrijven, verzekeren en ondersteunen
  • een fonds voor eerste vervolgzorg bij onverzekerdheid

Er worden nog wel knelpunten ervaren en er zijn diverse wensen. Maar het belangrijkste is dat nu gestart gaat worden met deze aanpak. Terwijl men ervaring hiermee opdoet kunnen de knelpunten worden geadresseerd en opgelost en kan een nadere invulling hieraan worden gegeven.

Presentatie