Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 5 - Beoordeling en risicotaxatie

Eenduidige, multidisciplinaire beoordeling en risicotaxatie van mensen die verward gedrag vertonen. Hoe organiseer je dit? En wat komt waar allemaal bij kijken?

Op verschillende plaatsen in Nederland werkt men al met een Opvang Verwarde Personen (OVP) of Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte (SPOR). Een discussie over de vormgeving van dergelijke beoordelingslocaties.

Loketten in de wijk

De discussie richtte in eerste instantie op het belang van preventie ter voorkoming van acute situaties. Loketten in de wijk zou volgens een aantal aanwezigen de oplossing zijn. Creëer plekken waar mensen makkelijk komen / heen gaan. Volgens een aantal aanwezigen is het enorme tekort aan opvangplekken het grootste knelpunt. Liesbeth gaf aan dat daarom juist OVP zo goed werkt. Politiemensen rijden niet eindeloos rond met verwarden totdat ze ergens plek hebben gevonden en intussen niet op prio 1 meldingen kunnen reageren. Natuurlijk is preventie nog beter, maar dat is andere workshop. Uiteindelijke doel is dat overal wijkteams zijn, die 24/7 bereikbaar zijn.

Inrichting opvangplekken en financiën
Vervolgens werden er vragen gesteld over de inrichting van de opvangplekken. De indruk bestond dat dat een soort cellen waren. Dit is door OVP ontkracht (ook huiskamers, kinderkamers, zorgverblijf, dus passend voor meerdere doelgroepen).

Daarna richtte de discussie zich op de financiën: moet ook anders geregeld worden. Gemeenten zouden uit Wmo budget bijdrage moeten leveren, maar ook zorgverzekeraars moeten meebetalen. Liesbeth heeft aangegeven dat er in het land verschillende financieringsstromen zijn en gaf het advies om vooral met elkaar op regionaal niveau in gesprek te gaan, inclusief zorgverzekeraars.

Iedereen moet investeren
Tot slot ging het nog over de competenties die de mensen die in de wijk werken zouden moeten hebben. Het zou goed zijn als daar standaard kwaliteitseisen voor komen. Nu zijn het over het algemeen generalisten, die complexe situaties niet altijd aan kunnen. Door de decentralisaties is er veel werk terecht gekomen bij de wijkteams.

Conclusie was dat alles draait om geld. Hoe meer aan preventie gedaan wordt, hoe lager de kosten. Lastig is om kosten-batenanalyse te maken. Vaak is het zo dat degene die investeert, niet altijd profiteert van de opbrengst. Ook hierover moet men met elkaar het gesprek aan gaan. Iedereen moet investeren.

Presentatie