Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 4 - Melding

De meldkamer kan herkennen dat er méér aan de hand is, waardoor de juiste professional tijdig ingeschakeld wordt. In de meldkamer is (multidisciplinair) personeel aanwezig dat toegerust is met de juiste kennis. In deze werkplaats onder meer de praktijk in diverse meldkamers.

Meldingsprocessen en meldpunten

De werkplaats werd geleid door Henk i.s.m. SiRM. Bijdrage werd geleverd door de meldkamer Amsterdam. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit ambulancezorg, gemeenten, veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden, politie, zilveren kruis, nationale ombudsman, GGZ.

Handvatten
SiRM is handvatten aan het opstellen voor regio’s voor het vormgeven van het meldingenproces in de meldkamer. Aanwezigen geven aan dat er naast de meldkamer ook een meldpunt moet zijn waar mensen met meldingen terecht kunnen die niet zo acuut zijn dat de meldkamer gebeld moet worden (zoals in Rotterdam).

In de werkplaats ging het ook veel over andere bouwstenen, zoals vervoer en toeleiding. De bouwstenen staan immers niet op zichzelf en het belangrijk om ze aan elkaar te verbinden.

Regio Eindhoven
In regio Eindhoven gaat er eerst een rapid responder vooruit (ipv een volwaardige psycholance). Die doet de eerste triage ter plaatse (SPV-er). Vaak hoeft er helemaal geen andere inzet meer gepleegd te worden. En andere keren wordt er alsnog een psycholance ter plaatse geroepen.

Amsterdam
In Amsterdam komen veel meldingen binnen via 0900-8844. Deze zijn meestal niet acuut en worden dan doorgezet naar het Vangnet & Advies van de GGD. Dit vangnet is 24/7 bereikbaar. Elke maandagochtend is er een crisisketenoverleg waar alle incidenten van de afgelopen week worden besproken. De meldkamer gebruikt een speciaal uitvraagprotocol (protocol 25). De politie vraagt echter niet protocollair uit. Dit zou wel moeten (volgens ambulancezorg). Aanwezigen geven aan zich zorgen te maken over de financiering via ZonMW.

GGZ-expertise meldkamer
SiRM zou in ieder geval aandacht moeten hebben voor GGZ-expertise in de meldkamer, voorbeelden in den lande als de rapid responder in de regio Eindhoven, en een goed uitvraagprotocol zodat binnen 3 vragen aan de voorkant duidelijk is waar het zwaartepunt zich bevindt.

Kijk uit voor stigmatisering
Eén van de aanwezigen geeft aan dat opgepast moet worden voor stigmatisering. Hij is van mening dat een psycholance juist stigmatiserend werkt. Er moet daarnaast sprake zijn van integratie in de aanpak (en geen fragmentatie).

Projectplan (concept)