Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 3 - Vroegtijdige signalering

Door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct doorgepakt worden. De groep personen met verward gedrag is divers van aard en kan op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Als inspiratie werd gekeken naar de rol die de GGD kan spelen bij vroegsignalering.

Er op af, ook als er nog geen hulpvraag is

De werksessie werd verzorgd door Pieter Jaap Aalbersberg (Politie Amsterdam, portefeuillehouder verwarde personen), Sarah Voss en Esther Pullen (Wijkggd-ers Vught).

"Hoewel alle bouwstenen belangrijk zijn, is de bouwsteen preventie misschien wel extra belangrijk", aldus Pieter Jaap Aalbersberg. Door in een vroeg stadium, als er nog geen problemen zijn, mensen op te zoeken en te ondersteunen kan veel leed voorkomen worden.

Dat is wat de wijkggd-ers in Vught doen. Er op af, ook als er nog geen hulpvraag is. Door hun grote netwerk in Vught (van eigenaar van de electronicazaak, tot de dierenartsassistente) krijgen zij signalen van mensen waar de omgeving zich zorgen over maakt. Zij zoeken deze mensen op, kijken wat er nodig is en schakelen waar nodig door naar passende ondersteuning of zorg.

De pilot wordt in opdracht van de gemeente Vught in het najaar van 2016 beschreven in een soort blauwdruk, die dan beschikbaar komt voor iedereen die geïnteresseerd is in de aanpak.

Praktijkvoorbeeld