Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 2 - Preventie en levensstructuur

Om goed te kunnen herstellen en te voorkomen dat een (psychische) crisis erger wordt, is voldoende aandacht voor het dagelijkse leven en een stabiele levensstructuur nodig. Hoe kun je mensen hierbij helpen?

De ervaringen met de proeftuinen GGZ in de wijk in Utrecht en de taskforce EPA in Utrecht (regio Midden-West Utrecht).

Herstelgericht werken in de wijk

Bertine Steenbergen, secretaris van het aanjaagteam verwarde personen, verzorgde een korte inleiding  over de bouwstenen voor een sluitende aanpak en de samenhang tussen deze bouwstenen. De inhoud van de workshop sloot aan bij  bouwsteen 2: Preventie en levensstructuur.

In dat kader verzorgden Gerard De Valk van GGZ instelling Altrecht en Menno van Piggelen van WIJ3.0 Utrecht een presentatie over de arbeidstoeleiding van (ex-) GGZ cliënten. Gerard schetste de context  in de regio Midden West Utrecht. In het kader van de Taskforce EPA zijn enkele proeftuinen op het gebied van wijkgerichte GGZ  van start gegaan.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
Onderdeel van deze proeftuinen is IPS (Individuele Plaatsing en Steun). Deze methode is ontwikkeld in de VS en is bewezen effectief. Menno legde uit dat IJ3.0 als uitgangspunt heeft dat werk of een andere zinvolle dagbesteding zin geeft aan het leven en daarmee een belangrijke preventieve werking heeft. IPS breekt met de gedachte dat mensen met een psychische aandoening niet meer mee kunnen doen aan het arbeidsproces. 

Er wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt en er wordt getracht hem of haar direct aan het werk te krijgen in plaats van  eerst allerlei stappen vooraf   te laten doorlopen. Learning by doing en voor ondersteuning daarbij wordt gezorgd vanuit een team met verschillende disciplines zoals schuldhulpverlening , verslavingszorg en ervaringswerkers.

Presentatie