Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 1 - Inbreng personen met verward gedrag en familie

Hoe zet je de persoon echt centraal? Hoe ga je op een zorgvuldige manier om met de inbreng van ervaringsdeskundigen en familie? En wanneer is dit effectief?

Cliëntenperspectief

Martijn Kole, Ton Verspoor (Enik Recovery College) en Marlieke de Jonge vertelden over hun eigen ervaringen en hun kijk op een persoonsgerichte aanpak.

Martijn en Ton hebben van hun eigen ervaringen een deskundigheid gemaakt. Met het Enik Recovery College programma brengen zij ervaringsdeskundigen (cursisten) bij elkaar om samen te leren omgaan met hun verwardheid en te werken aan herstel. In het programma draait het om het (her)ontdekken van een sense of self en het terugvinden van de verbinding met de samenleving.

Marlieke de Jonge is stafmedewerker Empowerment bij Lentis en geeft een aantal duidelijke adviezen:

 • Mensen die niets te verliezen hebben, hebben geen reden om zich weer in de maatschappij te mengen en ‘normaal’ te gedragen. Geef hen weer iets te verliezen, of dit nu een hond is of een baan.
 • Er moet meer ruimte in de samenleving komen voor diversiteit.
 • Door krachten te bundelen met andere minderheden, sta je sterker.
 • Om ruimte te krijgen, moet je ruimte geven.
 • Het enige dat echt helpt, zijn contacten.

Familieperspectief

Aan het woord kwamen Joke van der Meulen, moeder van een zoon met verward gedrag en Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon.

Tips van de aanwezigen:

 • Als je de verhalen van familie niet kent weet je niet wat je mist.
 • Familie betrekken is een middel, geen doel op zich.
 • Neem de ervaringen van de familie serieus.
 • Maak met elkaar samen het verhaal rond een patiënt.
 • Sluit ook je ogen niet dat familie niet altijd positieve relatie heeft met een patiënt.
 • Wat is de meerwaarde van inbreng van de familie: het is persoonsgericht, preventie; belasting familie kan volgende doelgroep opleveren, voorkomen opnames, helen van het hele systeem. Voordeel voor professionals: je voorkomt escalatie bij behandeling of hoeft minder zware middelen in te zetten, helpt de professional want die is niet alwetend, professional kijkt zo naar het hele verhaal waardoor er minder distantie is.
 • De familie is deel van het probleem en maakt deel uit van twee werelden (voelt soms onveilig).

Hoe meer familieperspectief laten betrekken: door trainingen, inzetten ambassadeurs, het voorleven en een meldpunt.

Presentatie