Vanaf de inwerkingtreding van de wet dienen initiatiefnemers ideeën en aanvragen in bij de gemeente.

omgevingswet-initiatieven-omgevingsplan

Dit deel van de werkwijzer geeft antwoord op de vraag met welke instrumenten de gemeente de juridische ruimte kan bieden met als basis het tijdelijke omgevingsplan. 

  • Afwijken van het omgevingsplan in de overgangsfase
    In de overgangsfase kunnen gemeenten te maken krijgen met initiatieven die niet passen in het tijdelijke omgevingsplan. Daar kunnen gemeenten zich op voorbereiden.
  • Toetsing lopende procedure en nieuwe aanvragen
    In de overgangsfase toetst de gemeenten op basis van twee regimes: het oude en het nieuwe.


Meer onderdelen volgen.

Meer informatie

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.