Marcel Kleizen en Paul Driest werden vaak door ze ingehaald: Eritrese jongeren op de fiets. Ze waren onder de indruk van het talent van Eritreeërs voor fietsen en besloten dat te benutten om integratie te bevorderen. En zo ontstond hun bedrijf Humanity Cab.

Hoe zijn jullie op het idee voor deze onderneming gekomen?

Marcel: ‘In mijn vorige baan als fietskoerier werd ik vaak door Eritrese jongens ingehaald, maar ik zag ze ook veel rondhangen. Meer dan fietsen was er voor hen niet, leek het. Ik wilde graag iets voor deze jongens doen en heb contact gezocht met een taalbureau. Daar ontmoette ik Paul, die dezelfde gedachte had.’ Paul vult aan: ‘Door mijn werk als taaldocent en in de asielzoekersopvang kende ik veel Eritrese jongens. Het is een kwetsbare groep. En Eritrea is een echt fietsland, de Italianen hebben de fiets daar geïntroduceerd. Marcel en ik zijn gaan onderzoeken: hoe kunnen we de fiets inzetten voor duurzame participatie?’

Wat doet jullie onderneming?

Paul: ‘Humanity Cab is veel meer dan een fietstaxibedrijf. Eritreeërs werken bij ons eerst op de fietstaxi. Ze praten met passagiers, leren zo de taal en zijn aan het werk. Dat is zo belangrijk! Maar het is niet de bedoeling dat ze voor altijd op de fietstaxi blijven zitten. Humanity Cab is een project om Eritrese mannen en straks ook vrouwen duurzaam aan de slag te helpen. Ze worden bijvoorbeeld opgeleid tot fietsenmaker, of groeien door naar een ander beroep, zoals timmerman.’

Wat is jullie drijfveer?

Marcel: ‘Ik wist dat ik iets wilde doen met integratie. Ik zag om me heen dat het belangrijk was. Ik wilde iets ondernemen als antigif tegen de negatieve beeldvorming. Als we niks doen hebben we over een paar jaar een groot probleem, dacht ik. Dit brengt zoveel positiviteit!’

Hoe zijn jullie gestart?

Paul: ‘Eerst zijn we een netwerk gaan opbouwen. Veel mensen om ons heen wilden iets doen voor de integratie van asielzoekers, maar wat? Je kunt taalmaatje worden, verder houdt het wel zo’n beetje op. Ons bedrijfje was een uitkomst, een mogelijkheid voor mensen om iets voor deze doelgroep te doen. Met crowdfunding hebben we onze fietstaxi’s kunnen aanschaffen. Op 25 maart hebben we ze vanuit Rotterdam met z’n allen naar Den Haag gefietst, een geweldige dag. En mensen hebben ook op veel andere manieren bijgedragen aan Humanity Cab. Door mee te denken, koeriers aan te dragen, of ons als fietskoerier in te huren. We zijn een samenwerking aangegaan met de organisatie Justice en Peace, en het pitchen van ons idee via ‘de Haagse huiskamer’ heeft ook financiering opgeleverd.’

Hoe gaat het met de inburgering van jullie Eritrese medewerkers?

Marcel: ‘In september 2017 zijn we gestart en we hebben nu vijf jongens uit de bijstand begeleid. Wij onderzoeken samen met hen: wat wil je doen in Nederland? Een hebben we geholpen met het opzetten van een eigen bedrijf, een ander is fietsenmaker, weer een ander is naar school gegaan. Onze fietstaxi is voor hen een brug om in de maatschappij aan de slag te gaan. Om te beginnen moeten ze Nederlands met ons praten. Dat doen ze ook met klanten. Voor het opleiden van jongens werken we samen met een fietsenmaker uit Rotterdam. Er is een tekort aan fietsenmakers, net als aan technici in het algemeen. Dus dit is een mooie opstap. Het allerbelangrijkste voor integratie is werk. Dat geeft je eigenwaarde.’

Waar lopen jullie jongens tegenaan?

Paul: ‘De meeste Eritreeërs zijn bescheiden en verlegen. We halen ze dus echt uit hun comfortzone. Iedereen gaat op de taxi. Extraverte jongens hebben het makkelijker, die durven wel klanten aan te spreken. Veel andere werkgevers eisen een bepaald taalniveau. Bij ons mogen ze gewoon beginnen en dan leren. Motivatie vinden wij belangrijker.’

Hoe heeft de gemeente jullie hierin ondersteund?

Marcel: ‘Een aantal van onze jongens is aan het werk gegaan via de constructie ‘Sociale Coöperatie’. Dat betekent dat ze met behoud van uitkering geld kunnen gaan verdienen. Ook heeft het Werkgeversservicepunt ons geholpen met de opleiding van een van onze jongens tot leerfietsenmaker, die hij overigens binnen twee maanden doorliep. We zijn nu op het punt dat we duurzamer aan de slag willen. Wij willen aan een bestendige toekomst voor de jongens bouwen. Daarom gaan we nu een plan bij de gemeente indienen, gebaseerd op een resultaatverplichting: een bedrag voor iedere jongen die we uit de bijstand helpen. Dat scheelt de gemeente op de korte en langere termijn veel geld.’

Hebben jullie nog meer plannen voor de toekomst?

Paul: ‘In 2019 willen we opschalen en meer Eritreeërs uit de bijstand halen. We mikken op 25 jongeren in Den Haag en omstreken. Daarnaast ontwikkelen we een opleiding om jongens én meisjes in zes maanden op te leiden tot fietsmonteur. Die bestaat uit zowel praktische vaardigheden als 150 uur taalles, en dat is vrij uniek. Ook jongeren vanaf 27 jaar kunnen meedoen, want waarom zou je dan niet meer naar school kunnen? Een ruimte hebben we al, in het oude gebouw van het Ministerie van SZW. Ook de fietstaxi gaat gewoon door. Een van onze fietsers neemt langzaam aan de bedrijfsleiding van ons over. Wat we ook belangrijk vinden is het adviseren en inspireren van andere gemeenten in Nederland. In november gaan we bijvoorbeeld naar culturele hoofdstad Leeuwarden, om ons concept te presenteren tijdens het festival ‘Eritreatown’. De fietstaxi’s gaan mee! Een ander, klein doel in 2019 is om de Minister in de fietstaxi te krijgen. We vervoeren al vaker mensen van het ministerie en dat mogen er meer worden. Want wat is er leuker dan je gasten in een Humanity Cab door de stad te laten rijden?’

“Trots op mijn baan”

Fietskoerier Ermias, 24 jaar: ‘Ik woon nu vier jaar in Den Haag, na vier maanden AZC. Ik ben de beste fietser van Humanity Cab en ook lid van een wielrenclub. De taxiritten en rondritten zijn voor mij dus goede training! Ik heb maximaal twee mensen in mijn taxi, soms nog een klein kind erbij. Vroeger was ik bang om met mensen te praten. Nu spreek ik gerust mensen aan als ik ergens op een rit sta te wachten, of ik eindig de rit in een café om nog een beetje te praten. Ik ben klaar met inburgeren en heb mijn taalexamens gehaald. En ik heb er nog een tweede baan bij ook! Na mijn werk op de fietstaxi bezorg ik eten.’

Meer infomatie:

Voor meer informatie over Humanity Cab kunt u contact opnemen via eritreafietst@gmail.com.