Ina Adema is burgemeester van Veghel en geïnterviewd tijdens de VNG-Bestuurdersdag (najaar 2014).

‘In Veghel onderzoeken we wat er nodig is om zelfsturing te benutten en burgerparticipatie te bevorderen. Of je het nu hebt over overheids- of burgerparticipatie of zelfsturing: in alle gevallen moet je ruimte en vertrouwen geven aan burgers. Daarbij zit ingebakken dat je accepteert dat er af en toe wel eens iets anders loopt dan je het zelf als overheid zou hebben bedacht. Doe daar vooral niet te ingewikkeld over, is mijn idee.

Als je alles in een keurslijf perst, weet je zeker dat je de innovatie die je wilt bevorderen, om zeep helpt. Er zit ongelooflijk veel kracht in onze lokale samenleving. Zeker in de dorpen. Het zou toch jammer zijn de ambities van burgers niet te benutten.

Met dat besef hebben wij in onze gemeenteraad besproken hoe wij hier mee om willen gaan. Dat kan door aan de voorkant goed af te spreken wanneer de overheid de hoofdrol speelt en wanneer de samenleving het zelf kan oplossen. We staan nog maar aan het begin van deze veelbelovende ontwikkeling. Wat we doen is eigenlijk nog niet meer dan oefenen, maar we zijn er wel mee bezig. ’