Kostprijs en webinar

Cliënten betalen sinds 1 januari 2020 voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief. Op deze pagina vindt u informatie ter ondersteuning van de implementatie van het abonnementstarief.

KOSTPRIJSBEWAKING EN BEPALEN RESTERENDE KOSTPRIJS

In de periode september t/m december 2019 stelde het CAK H&V- en ZA-bestanden beschikbaar met de op dat moment bij het CAK bekende Wmo-cliënten. Door deze bestanden te vergelijken met uw eigen administratie, kunt u actuele en juiste klantgegevens opvoeren via iEb. Op dit moment staat het H&V- en ZA-bestand klaar voor periode 10 op Porta, het portaal van CAK.

Het CAK heeft hierbij een uitgebreide toelichting gemaakt. In deze toelichting vindt u naast informatie over het H&V-bestand, ook uitleg over de inningsvarianten (paragraaf 2.1) en informatie over het bepalen van de resterende kostprijs (paragraaf 2.2).

Omdat we veel vragen kregen over het bepalen van de kostprijs, biedt het CAK ook 2 formules waarmee respectievelijk het aantal resterende perioden en de resterende kostprijs kan worden berekenend voor inningsvariant 1 met behulp van de bestanden van het CAK.

WEBINAR ABONNEMENTSTARIEF WMO