Mensen met een verstandelijke beperking moeten zich tijdens het uitbrengen van hun stem door een derde kunnen laten bijstaan.

Een motie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die de VNG oproept bij het kabinet en de Kiesraad  aan te dringen op wijziging van de Kieswet die dat mogelijk maakt, werd tijdens de ALV aangenomen. Aan de hulp tijdens het stemmen, dienen wel voorwaarden te zijn verbonden. Eén daarvan is dat die hulp vooraf wordt aangemeld.

De motie vraagt de VNG eveneens om zich hard te maken voor het gebruik van technische hulpmiddelen tijdens het stemmen door mensen met een visuele beperking. Daarnaast roept Utrechtse Heuvelrug de VNG op om in overleg te zoeken naar oplossingen om elektronisch stemmen en tellen van stemmen mogelijk te maken. Voorwaarden zijn dat de veiligheid van het stemproces gegarandeerd blijft en dat de kosten acceptabel zijn. (PvdZ)

Terug naar het overzicht: ALV 27 juni 2018.