Twee instellingen in Nederland leveren zeer specialistische zorg aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys. Het zijn Fier Fryslân (Leeuwarden) en Kompaan en De Bocht (Tilburg). Deze groep cliënten heeft doorgaans te maken met een groot risico voor de eigen veiligheid.

Omdat de veiligheid en daarmee ook de privacy van de slachtoffers volledig moet zijn gewaarborgd, is de bekostiging van deze zorg een belangrijk punt van aandacht. De noodzakelijke anonimiteit verdraagt zich slecht met het sturen van rekeningen naar individuele gemeenten.

Daarom is in 2015 gekozen voor de bekostiging door de VNG via een uitname uit het Gemeentefonds. Nu die werkwijze in 2018 niet meer mogelijk is maar de anonimiteit van de slachtoffers gewaarborgd moet blijven, zal de bekostigingssystematiek op vergelijkbare wijze moeten worden voortgezet

Daarover is de VNG in overleg met de fondsbeheerder en de gemeenten Leeuwarden en Tilburg, de plaatsen waar genoemde instellingen zijn gevestigd.

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein