De decentralisaties betekenen dat gemeentelijke professionals op een andere manier gaan werken. Met het gezamenlijk programma 3D’s en HR ondersteunen VNG, A+O fonds Gemeenten en het ministerie van BZK gemeenten de komende periode bij de invoering van de decentralisaties in het sociale domein. De focus ligt hierbij op de HR-aspecten van deze transformaties:

  • Wat betekenen de decentralisaties voor organisatie en personeel?
  • Welke nieuwe competenties zijn nodig?
  • Hoe kan vorm worden gegeven aan professionalisering, leren en ontwikkelen?

Het programma is niet alleen bestemd voor P&O-adviseurs van gemeenten, maar ook voor (lijn)managers, programmanagers verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers werkzaam in het sociaal domein.

Naast regionale activiteiten worden ook landelijke inspiratiedagen georganiseerd. Zie hier voor een terugblik op de inspiratiedag van 4 juni met daarin de Eigen krachttour. Zie verder ook het forum Lerend werken.