Iedereen doet mee - goede voorbeelden

Utrecht werkt sinds 2007 aan toegankelijkheid, vanaf 2016 vanuit het VN-verdrag handicap. Dat gebeurt samen met de stad: door partijen in de stad, te beginnen met de horeca, te betrekken wordt toegankelijkheid van iedereen.

In 2018 heeft Utrecht het plan ‘Agenda 22 2012-2018 ’ geëvalueerd. Hieruit kwamen drie punten naar voren waaraan verder wordt gewerkt:

  • Meer samenwerken met de stad
  • Sneller werken aan toegankelijkheid
  • Meer inzetten op sociale toegankelijkheid

Utrecht heeft besloten om te beginnen met het toegankelijk maken van de horeca omdat hierbij deze drie punten kunnen worden gecombineerd. Ook Koninklijke Horeca Nederland werkt vanuit het VN-verdrag handicap, en heeft het Actieplan toegankelijkheid horeca opgesteld. Door hierop aan te sluiten werkt Utrecht direct samen met partijen in de stad.

Informatiewaaier met handige tips

Om de horeca in Utrecht toegankelijker te maken, zijn eerst gesprekken gevoerd om te vragen waaraan horecaondernemers behoefte hebben. Hieruit bleek dat het enthousiasme en de bereidwilligheid onder horecaondernemers groot is, gastvrijheid is immers hun core business. Tijd en geld vormen echter wel een obstakel. Horecaondernemers gaven daarom aan simpele, goedkope en praktische tips te willen. Daarom heeft Utrecht samen met Solgu, het Leger des Heils, De Wilg en het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ een informatiewaaier gemaakt met handige tips om een horecazaak toegankelijk te maken voor iedereen.

In de waaier staan tips om gastvrij te zijn voor gasten met een lichamelijke, psychische of licht verstandelijke beperking, en voor gasten met dementie. Horecaondernemers en hun medewerkers kunnen de waaier helemaal doorlezen als een boekje. Als er een gast met een specifieke beperking is, is de waaier handig als naslagwerk. De papieren waaier wordt verspreid onder de Utrechtse horeca. Hoewel sommige informatie specifiek Utrechts is, deelt Utrecht de digitale waaier graag met iedereen in heel Nederland, om samen de horeca bijzonder gastvrij te maken.

Meer informatie