• De trainee is in dienst bij VNG Opleiding & Detachering B.V. en wordt gedetacheerd bij de opdrachtgever
 • De opdrachten duren minimaal een half jaar zodat trainees maximaal vier opdrachten in twee jaar tijd uitvoeren
 • De opdracht kan bij een gemeente zijn, bij de VNG, een ministerie of bijvoorbeeld een veiligheidsregio
 • De opdrachten hebben altijd een gemeentelijk vraagstuk

Zodra u een interessante opdracht heeft gaan wij op zoek naar de geschikte kandidaat. Dit kan een kandidaat zijn die al trainee bij ons is en op zoek is naar een vervolgopdracht of een kandidaat die zich heeft ingeschreven voor VNG Trainees.    

Gemiddeld werkt de trainee 32 uur per week aan een opdracht (maandag tot en met donderdag). Acht uur per week wordt besteed aan een opleidingsdag met de andere trainees (vrijdag, meestal in het VNG-kantoor in Den Haag).

Een VNG Trainee werkt 32 uur per week aan uw opdracht (ma t/m do), 8 uur per week (vrijdag) wordt besteed aan de opleiding. De opleidingsdagen vinden meestal plaats in het VNG-kantoor in Den Haag.

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

 • een aantal inhoudelijke modules inclusief opdrachten. Daarin komen verschillende beleidsvelden aan bod zoals sociaal/fysiek domein maar ook zaken uit de actualiteit, zoals het asielbeleid. En ook de ‘basis’ komt aan de orde, zoals 'hoe werkt een gemeente?'
 • modules voor algemene en persoonlijke vaardigheden, denk aan presenteren en adviseren. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen trainees direct toepassen in de praktijk!
 • intervisie: via onderlinge intervisie leren trainees van elkaar door ervaringen en kennis uit te wisselen en knelpunten te bespreken.

De modules worden op verschillende manieren afgesloten. Soms gaat het om een gezamenlijke opdracht met medetrainees. Daarnaast zijn er regelmatig werkbezoeken waarbij trainees kunnen kijken en meelopen bij verschillende organisaties. Ook kunt u als opdrachtgever een inhoudelijke casus aanleveren waarmee ze aan de slag gaan. Uitkomsten en resultaten kunnen aan het einde van de moduleopdracht aan u worden gepresenteerd.

Feedback

Het opleidingsprogramma is vóór en dóór trainees. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties over de inhoud van de opleidingsdagen, ook vanuit opdrachtgevers. Indien er een bepaalde behoefte of wens is, passen wij het opleidingsprogramma daarop aan.

Ontwikkeling kwaliteiten

Tijdens het traineeprogramma bouwen de trainees inhoudelijke kennis op en werken ze aan hun vaardigheden. Ze worden uitgedaagd zich op de volgende punten te ontwikkelen, gebaseerd op de kwaliteiten van de effectieve ambtenaar volgens Paul ’t Hart:

 1. Scherp op resultaat: de trainees werken vanuit de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Ze willen vooruitgang boeken en laten zich daar ook op aanspreken.
 2. Slim op de zaak: de trainees zijn inhoudelijk geloofwaardig. Zij weten op hoofdlijnen wat er speelt op de verschillende domeinen en waar de bronnen zijn of het netwerk is om informatie te ontsluiten. Trainees zijn op de hoogte van welke partijen, processen en systemen relevant zijn en wat de juridische, technische en bestuurlijke kaders zijn.
 3. Slim op de relatie en context: de trainees zijn emotioneel intelligent en betrouwbaar. Ze weten wat andere partijen beweegt, beschikken over empathisch vermogen. De trainees doen wat ze (toe)zeggen. Ze bouwen continu aan vertrouwen in netwerkrelaties. Aan het eind van het traineeship kan de trainee arena’s waarin men opereert scannen en snel inzien hoe de kracht en stemmingsverhoudingen zijn.
 4. Politiek bekwaam: de trainees zijn begrijpend en beïnvloedend. Zij weten en verdiepen zich in hoe politiek daadwerkelijk werkt en dat inzicht gebruiken ze om haar te adviseren en te beïnvloeden.
 5. Verbonden en verbindend: de trainees kennen en accepteren de realiteit van de meervoudigheid van de netwerksamenleving. Ze kunnen partijen, perspectieven en plekken met elkaar verbinden zodat verschillen zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar worden. Ze zijn zowel intern als extern zichtbaar en benaderbaar en in staat om relevante netwerken te verknopen.

Tijdens het 2 jaar durende traineeprogramma werkt een trainee aan maximaal 4 verschillende opdrachten binnen diverse organisaties. Vaak is dat bij onze leden, de gemeenten, maar ook bij de VNG zelf of bij gelieerde organisaties, denk aan ministeries, provincies en veiligheidsregio's.

De opdrachten die de trainees uitvoeren zijn zeer uiteenlopend zowel qua functie, inhoud als thema. Zo kan een trainee worden ingezet als procesbegeleider, programmasecretaris, adviseur of projectondersteuner op actuele vraagstukken. De Omgevingswet, de decentralisaties in het sociaal domein, regionale samenwerking, informatiemanagement, privacy en veiligheid, klimaat en duurzaamheid zijn enkele themavoorbeelden.

Voorwaarden voor opdrachten binnen het VNG Traineeprogramma

 • Een opdracht is uitdagend en resultaatgericht, op minimaal HBO-niveau (het is uitdrukkelijk géén stage)
 • De kaders en verwachte output zijn helder
 • De opdracht kan in een half jaar worden afgerond, langere periodes zijn altijd bespreekbaar
 • Er is ondersteuning vanuit de opdrachtgever, zoals overleg met de trainee en interne begeleiding
 • Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de trainee om een actief netwerk op te bouwen

Al naar gelang de individuele voorkeur van u en de trainee kan het traineeship een vervolg krijgen in de vorm van een (vast) arbeidscontract bij uw gemeente (of andere organisatie).

Interesse in een VNG-trainee? Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op via trainees@vng.nl of 070-373 81 11

Volg ons via social media

Linkedin
Facebook
Instagram