In Hilvarenbeek ontmoette Kees Jan de Vet van de VNG-directieraad burgemeester R. Palmen, de gemeentesecretaris, de heer Horeman, de wethouders Dierckx, De Blecourt-Maas en Hesselmans en de raadsgriffier, de heer de Ruiter. 

Samenwerking
Hilverenbeek zoekt geen schaalvergroting, maar wel samenwerking in de regio, al leidt dit soms tot meer bureaucratie. Het college ziet zichzelf steeds meer als opdrachtgever die de benodigde dienstverlening inkoopt, bijvoorbeeld bij de centrumgemeente (sociale dienst, Wabo).

De raad
Wat betekent de regionale samenwerking voor de rol van de gemeenteraad? Welke invloed heeft Hilvarenbeek bijvoorbeeld nog op de GGD in de regio? De schaalvergroting daar ging gepaard met flinke frictiekosten waar de gemeente wel aan meebetaalde, zonder noemenswaardige invloed op het proces. Dit is een lastig aspect van regionale samenwerking, blijkt uit de discussie.

Dualisme
Is het dualisme eigenlijk wel een verbetering, vroeg één van de wethouders zich af. Hij vindt het voor kleine gemeenten geen verbetering, de bestuurscultuur is er sinds het dualisme niet op vooruitgegaan. Een kloof tussen burgers en bestuur is er in Hilvarenbeek trouwens nooit geweest.