De Directieraad on Tour was op 29 maart 2011 in Leusden. Kees Jan de Vet werd er ontvangen door de burgemeester, de gemeentesecretaris, vier wethouders, twee raadsleden en een medewerker van de gemeente.

V.l.n.r: gemeentesecretaris/directeur Hans van der Ven, wethouder Margo Mulder, medewerker Monique Smits, burgemeester Henk Willems, VNG-directieraadlid Kees Jan de Vet, raadslid Désiree Rijnders, VNG-beleidsmedewerker Gijs Oskam, wethouder Wim van Engeland, wethouder Kees van Bokhoven, raadslid Thijs de Laat en wethouder Mark Buijs.

Grens
Heusden ligt op de grens van de regio Midden-Brabant en de regio Noordoost-Brabant. Deze meervoudige oriëntatie stelt de gemeente wel eens voor lastige vragen maar brengt ook kansen met zich mee. ‘Heusden richt zich niet op één specifiek samenwerkingsverband, maar grijpt kansen en zoekt verschillende samenwerkingsmogelijkheden.’

Heusden kijkt per beleidsonderdeel naar de beste partners. Met welke gemeenten wordt samengewerkt op welk beleidsterrein? Heusden werkt bijvoorbeeld met Waalwijk en Loon op Zand samen in een intergemeentelijke sociale dienst.
En de toeristische activiteiten worden ontwikkeld met de gemeenten in Midden-Brabant waarbij Heusden fungeert als verbindende schakel naar Noordoost-Brabant.

Fusie
De gemeente Heusden is in 1997 gevormd door een fusie van de gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden. Het heeft enige jaren geduurd voordat de nieuwe gemeente echt is gaan leven bij de inwoners.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 waren de lokale partijen nogal eens gegroepeerd rond de verschillende woonkernen. Dat is thans veel minder het geval.

Gebiedsontwikkeling
Op het punt van de gebiedsontwikkeling werkt Heusden met veel partijen samen, zoals de provincie Noord-Brabant, andere gemeenten, de agrarische sector, het bedrijfsleven en natuurorganisaties.

Onderwerp van gesprek is onder andere de verkeerskundige ontsluiting van de streek, de situering van bedrijventerreinen en de wateropvang. De gemeente levert veel inspanningen om de vanouds belangrijke metaalindustrie voor de streek te behouden en te transformeren naar een toekomstbestendig concept: ‘Metal Valley’.

Eigen manier
Kees Jan de Vet kreeg op het hart gedrukt dat Heusden het begrip ‘samenwerking’ op een eigen manier invult. ‘De VNG zou op dit punt als buitenboordmotor moeten werken.’