Onno Hoes, voorzitter Schakelteam

'Vanuit mijn ervaring als bestuurder wil ik echt iets betekenen voor de samenleving. Mijn ambitie is dat personen met verward gedrag ook echt het effect van onze inspanningen gaan merken.'

 


Blog 27 november 2017In oktober is onze Tussenrapportage gepresenteerd. We zijn nu halverwege de periode waarin we voor mensen met verward gedrag overal in het land voldoende ondersteuning geregeld moeten hebben.

De bekende negen bouwstenen worden steeds beter geïmplementeerd maar ik maak me wel zorgen over de financiering. Veel activiteiten worden tijdelijk gefinancierd, vaak met subsidies vanuit ZonMw. Daarmee is het risico dat partners in de ondersteuning-, zorg- en veiligheidsketen hun financiële verantwoordelijkheid ontlopen. En dat breekt later op.

Structurele financiering

Samen met Schakelteamlid Joke van der Meulen leg ik 23 regiobezoeken af. Hierin komt dit onderwerp vaak ter sprake. We zijn blij dat er veel op gang komt en dat partijen elkaar weten te vinden. Maar als de resultaten van experimenten op het gebied van bijvoorbeeld crisiskaart, Mental Health First Aid, melding, passend vervoer en beoordelen positief blijken te zijn, moet er wel een structurele oplossing komen.

Wij adviseren dan ook om tijdig te inventariseren wanneer de gemeente, de zorgverzekeraar of GGZ-instellingen aan de bak moeten. Want als het niet tijdig afgesproken wordt en in begrotingen vastgelegd ontstaat er straks een gat en zijn we terug bij af! En daar is ons proces nog te fragiel voor.

Groot plichtsbesef

Tijdens de gesprekken merken we overigens een groot plichtsbesef bij partijen om stappen te maken. Niemand hoeft elkaar meer op te zoeken, dat is allemaal achter de rug. De monitor heeft geholpen om de beweging inzichtelijk te maken. Maar als we over een jaar klaar moeten zijn is er nog veel werk aan de winkel.

Als waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer zit ik vanaf eind november ook zelf weer midden in het veld. Gelukkig kan ik ook voorzitter van het Schakelteam blijven en met nog meer praktijkkennis mijn collega’s meenemen om de goed werkende aanpak mogelijk te maken. We hebben de titel van onze tussenrapportage niet zomaar gekozen. Want ons thema is nog steeds: onverminderd urgent!