Het Passion is een vierentwintig uur per dag opvangvoorziening die een tijdelijke rustperiode biedt aan haar gasten, voornamelijk bestaande uit dak- en thuislozen.

Zij kunnen op straat vaak nergens terecht met psychische problemen. Hierdoor kunnen zij overlast veroorzaken voor hen zelf en hun omgeving.

De aanpak

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en bomen ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. De aanwezigheid van ‘vakantievrijwilligers’ geeft een gevoel van het ‘normale leven’ waardoor de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie vinden om zinvolle vervolgstappen te overwegen.

Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om die stap ook te maken. Het Passion werkt samen met andere instellingen zoals verslavingsklinieken, GGZ-instellingen, Reclassering en begeleide woonvormen.

Het effect

De gasten zijn erg positief over het verblijf in de time-outvoorziening. Zij krijgen een duidelijke dagindeling, nemen deel aan activiteiten, ontmoeten lotgenoten en hebben weer even een eigen plek. De time-outvoorziening blijkt door de inzet van de hulpverleners van stichting Ontmoeting en de diaconale vrijwilligers van stichting Het Passion zeer effectief te zijn.

Een groot aantal gasten, bijna 70 procent, vertrekt op een positieve wijze naar een betere omgeving dan waar ze vandaan komen. Dat kan zijn behandeling, begeleiding of ambulante begeleiding. Een weg uitweg uit de verslaving en dus een weg naar een nieuwe toekomst. Een ander deel keert na een time-out weer terug naar hun oude leefomgeving. Maar dan zijn ze wel aangesterkt, geestelijk tot rust gekomen en zorgen voor minder overlast.

Ervaringen

Dakloze Sjoerd over Het Passion: ‘Rust, soberheid en aandacht. Dat zijn de dingen die mij het meeste aanspreken bij Het Passion. Kijk, ik ben alles kwijtgeraakt en toch kijken ze hier niet op je neer. Hier hebben ze echt belangstelling voor je. Nou, dat heb ik wel eens anders meegemaakt! In de afkickkliniek voelde ik me een kostenplaatje. Hier ben ik een mens met waardigheid.’

Meer informatie

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van: