De gemeente Dongeradeel moet antwoord zien te vinden op de vraag hoe de voorzieningen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar blijven, terwijl de gemeente te kampen heeft met een krimpende bevolking, minder middelen en meer take. Herindeling is aan de orde als antwoord op deze vraag. Dit besprak de gemeente op 17 april 2012 met Ralph Pans en beleidsmedewerker Nicole de Keijzer.

Missing media.


Samenwerking
Sinds drie jaar maakt de gemeente deel uit van een samenwerkingsverband met de andere gemeenten uit noordoost Friesland en de provincie. Gezamenlijk is een Sociaal Economisch Masterplan opgesteld, een visie op de toekomst van Noordoost-Fryslân. Deze visie is uitgewerkt in concrete projecten, die zijn gepresenteerd in een investeringsagenda, de Agenda Netwerk Noordoost.  De samenwerking was voorbeeld voor de Sociaal-Economische Raad voor hoe regio’s met uitdagingen als krimp om kunnen gaan.

Herindeling
Met de nieuwe bezuinigingen en decentralisaties in aantocht, maakt de gemeente zich op voor de toekomst. Er is meer slagvaardigheid en bestuurskracht nodig dan samenwerking kan bieden ewn dus heeft de gemeenteraad besloten dat herindeling aan de orde moet zijn. Het streven om in 2015 tot een bestuurlijke fusie te komen, is nog een stap te ver, maar men wil de vaart er graag in houden.

Keurslijf
Met de RUD vorming en de Wet werken naar vermogen in gedachten constateert de gemeente dat ze steeds meer een uitvoeringsloket voor het Rijk worden. Taken worden overgeheveld zonder financiële middelen en de wijze van uitvoering wordt tot in detail voorgeschreven. In de hectiek van het geld wordt een kwetsbare groep mensen vaak vergeten.

Differentiatie
Er moet meer aandacht voor differentiatie zijn. Plattelandsgebieden zijn nu eenmaal anders dan stedelijke gebieden. Als voorbeeld wordt het onderwijs genoemd. Scholen in Dongeradeel hebben moeite het predicaat 'goede school' te krijgen. Wethouder Boorsma wil hier graag met de VNG van gedachten over wisselen.