Missing media-item.

Het Heerlens collectief richt zich op een aantal concrete acties om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Een voorbeeld daarvan zijn acties binnen het onderwijs. Zowel binnen het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs, dé vindplaats voor signalen van kindermishandeling.

Ook wil het collectief tijdens het project, op een aantal plekken, op kleine schaal leren van wat er 'live' gebeurt. Wat zou er gedaan kunnen worden als we het gaan organiseren zoals we het willen hebben? Hoe borgen we zorg en om kinderen? Hierbij moet onderzocht worden hoe we de justitieketen erbij kunnen betrekken.