Nummer 6, 2017

Voor het gemeentehuis in Heerlen is een zogeheten Tihange-zuil geplaatst waar inwoners en bezoekers van de gemeente een hendel kunnen overhalen om symbolisch de kerncentrale Tihange, net over de grens bij het Belgische Luik, uit te schakelen.

In de Duitse regio Aken staan al meerdere van deze zuilen waarmee mensen hun zorgen kunnen uiten over de veiligheidsrisico’s van de kerncentrale. In de zuilen wordt bijgehouden hoe vaak de hendel wordt overgehaald. Tihange heeft sinds 2006 met diverse incidenten te maken gehad waardoor de veiligheid van het complex in twijfel wordt getrokken. De protestactie is aanvullend op het juridische traject dat Maastricht mede namens Heerlen heeft opgestart.