Om een beeld te krijgen van de overlast door personen met verward gedrag heeft de gemeente Tilburg de politiemeldingen (E33) uit de regio Hart van Brabant geanalyseerd.
 

Wie vallen er in de doelgroep, zijn deze mensen bekend en zo ja, bij welke partners?

 

De persoon achter de E33 melding

Bij de analyse is niet alleen gekeken naar het aantal, maar vooral ook naar de omschrijving en afhandeling van de meldingen. Ging het inderdaad om een persoon met verward gedrag, wat waren de kenmerken, was de persoon bekend bij de gemeente of andere partners, is er een zorgmelding gemaakt?

De door de politie aangeleverde data is hiervoor onder meer vergeleken met gemeentelijke systemen, zoals die van het Zorg en Veiligheidshuis.

Wel of geen zorgmelding

Uit de analyse kwam naar voren dat er niet altijd een zorgmelding gemaakt wordt. In overleg met de politie zijn de afspraken hierover aangescherpt.

Er is een pilot gestart waarbij de politie dagelijks alle E33 meldingen van Hart van Brabant inleest en waar nodig een zorgmelding opmaakt voor het kennisknooppunt in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Bewuste keuze
In sommige gevallen koos de politie er ook bewust voor geen zorgmelding op te maken...

Geen zorgmelding, wel E33 melding
 

Eén persoon had zeventien registraties, maar was nooit aangemeld bij het Zorg en Veiligheidshuis. Bij navraag bleek het om iemand te gaan die regelmatig de politie belde om diensten aan te bieden als helderziende bij het oplossen van strafbare feiten. De politie zag dit niet als overlast en had ook geen zorgen over de persoon. De telefoontjes werden alleen wel elke keer vastgelegd als E33 melding.

Registratie afspraken en evaluatie

Aan de hand van gesprekken met medewerkers van het kennisknooppunt in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn er afspraken gemaakt over de wijze van registreren.

Daarnaast zijn er evaluatiemomenten ingelast over de samenwerking met partijen waar zij naar doorverwijzen. Met name als het gaat om personen met meerdere meldingen.

Aanscherpen werkafspraken

Instellingen die een zorgmelding doorkrijgen is gevraagd wat zij doen en/of nodig hebben om toekomstige meldingen te voorkomen. Op basis van de uitkomsten worden de werkafspraken in de keten verder aangescherpt.

Advies Schakelteam

Naar aanleiding van de Tilburgse analyse adviseert het Schakelteam andere regio's om ook samen met partners, vanuit meerdere bronnen en met lokale cijfers, politiemeldingen te analyseren.

Het geeft niet alleen een beter beeld van de (lokale) doelgroep, maar is ook een hulpmiddel bij het realiseren van een goedwerkende aanpak.