Het college van Harlingen licht op 4 september 2012 haar bijzondere samenstelling toe aan Ralph Pans. In het verleden heeft er door grote onrust onder de bevolking over een verbrandingsoven een politieke verschuiving plaatsgevonden. De diversiteit aan partijen die er nu is heeft besloten wethouders ‘van buiten’ te zoeken.

Missing media.

Kort geleden is de brede coalitie gesneuveld, maar is afgesproken dat burgemeester en wethouders doorgaan. Harlingen is mooi, de visserijdagen zijn net achter de rug, van het vroege voorjaar tot oktober is hèt seizoen. In Friesland wordt gekeken naar een gemeentelijke herindelingsronde op advies van een commissie van wijzen aan de provincie.

Gemeenschappelijke regeling
De vele gemeenschappelijke regelingen in Friesland geven gemeenteraden het gevoel geen grip te hebben. Daarbij geven grote decentralisaties op onder andere het sociale domein een grote ICT opgave, onder andere omdat de niveaus per decentralisatie verschillen. Harlingen ziet sturing vanuit Den Haag op de inhoud als noodzaak, bijvoorbeeld door kwaliteitseisen.

Differentiëren
Harlingen en omgeving kunnen wel beleid zelf maken, maar de kennis is niet meer afdoende in huis. De wil om samen te werken is aanwezig.
De oplossing die Harlingen ziet is differentiëren naar gebied.

Ambitie voor de Harlingse haven
Harlingen zet zichzelf op de kaart door in te zetten op de regionale economie, met name in de haven. Het fysiek aanpakken van vaargeulen, herschikken van de scheepsvaart en de visserij maakt het mogelijk om ook meer in te zetten op recreatie. Dat vergt een continue inspanning. Door samen te werken met de noordelijke zeehavens en de provincie Friesland wordt deze positie de komende tijd verder vorm gegeven.