Op een koude 7 december bezocht Sandra Korthuis het Groningse Haren. Ze sprak met het College in het nog net niet oude gemeentehuis van Haren. De bewoners betrekken over twee weken het gloednieuwe naastgelegen stadhuis, waar we een korte rondleiding kregen.

Natuurlijke samenwerking tussen gemeenten was het meest prominente gespreksonderwerp. Het Harense College van VVD, PvdA en D66 kijkt wat dat betreft graag over haar eigen gemeentegrenzen heen, maar vindt herindeling daarbij niet opportuun. De gemeente wil zelf keuzes blijven maken over welke samenwerkingsverbanden ze wil aangaan.

Samenwerking Groningen
Haren laat bijvoorbeeld al haar klantencontacten lopen via Groningen en ook het huisafval wordt door die gemeente opgehaald. Daarbij is het wel belangrijk voor de uitstraling en beeldvorming naar de burger dat deze services van Haren én de Harenaren zelf zijn.

Traject wetgeving
Het College geeft de VNG verder mee het onderwerp traject wetgeving op te nemen in een mogelijk Bestuursakkoord. Gemeenten blijven namelijk regelmatig met gemaakte kosten zitten. Dit komt voor nadat ze door het Rijk aangespoord zijn voorbereidingen te treffen voor een wetsvoorstel dat uiteindelijk toch wordt afgeketst.