Harderwijk maakt zich zorgen over de gevolgen van de Wet werken naar vermogen voor de sociale werkvoorziening.  Dat bleek aan een bezoek van Kees Jan de Vet aan Harderwijk op 14 februari. Afgesproken is dat ook de regio Noord-west Veluwe de contacten in Den Haag gaat aanboren om de gevolgen over het voetlicht te brengen.

Harderwijk werkt op veel terreinen  samen met de omliggende gemeenten. Zo is met Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Putten, Ermelo en later Zeewolde een samenwerking gestart voor een gezamenlijke bedrijfsvoering.

Samenwerkingsvorm
De vorm van deze samenwerking is nog niet duidelijk, een zware WGR heeft niet de voorkeur. Op de vraag wat de VNG kan betekenen op het gebied van samenwerking verwijst de delegatie naar het project Slim Samenwerken.

Woningbouw
Harderwijk heeft een omvangrijke opgave op het terrein van woningbouw, maar alles is stil gevallen. De gemeente staat ook stil bij het ‘çorporatie pesten’ door het kabinet. De mogelijkheden van de corporaties om daadwerkelijk te investeren nemen af en Harderwijk vindt dat een slechte ontwikkeling.   

Waterfront
De vertegenwoordiging van de gemeente geeft uitleg over het project ‘Waterfront’ waar in samenwerking met particuliere investeerders de komende jaren het aangezicht van Harderwijk  drastisch zal veranderen. Opmerkelijk is dat ondanks de crisis de particuliere investeerders geloven in dit project.  Harderwijk vaart tegen de wind in.

Financiën
Voor de financiële situatie uit Harderwijk zorgen over de gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) zeker in relatie tot de contracten voor Waterfront. Als de gemeente niet kan leveren vanwege de Wet HOF dreigen  schadeclaims en ook een financiële strop voor de gemeente.

Schizofreen
Harderwijk wijst op het schizofrene gedrag van de Rijksoverheid. Om in aanmerking te komen voor bodemsaneringsgelden moet de gemeente vóór 2013 alle noodzakelijk grond hebben aangekocht en dan zou de gemeente op grond van de Wet HOF niet mogen gaan saneren.  De gemeente gaat in samenspraak met de VNG de financiële gegevens in kaart brengen.